E-commerce voor BBL (Handel, Ondernemen, Logistiek en Commercie)

De E-commerce en Online marketing lesmethode ‘Webseller’ is per nu beschikbaar voor BBL opleidingen. Door een combinatie van 1 lesuur in de week klassikaal les en 1 uur thuisstudie wordt ook aan de 240 studiebelastingsuren (SBU) die door HKS en S-BB zijn vastgesteld voldaan. In dit blogartikel doen we uit de doeken hoe u de lesmethode kunt inzetten: e-commerce voor BBL.

E-commerce voor BBL

E-commerce aanbieden aan BBL-studenten, die één dag in de week naar school gaan en daarnaast nog minimaal drie dagen werken, blijkt op veel ROC’s nogal een uitdaging te zijn. Sommige ROC’s zijn al overgestapt op een 2-daags BBL-traject om de studenten de mogelijkheid te geven een keus te maken uit de keuzedelen voor mbo.

De Webseller lesmethode is bedacht om de docent werk uit handen te nemen. Maar ook om de student zelfstandig te kunnen laten studeren en te werken aan de opdrachten en dergelijke. Ook de BBL-student ontsnapt niet aan onze aandacht!

De BBL-student werkt in de meeste gevallen voor een winkelbedrijf. Dit citaat van de website van S-BB is hierop van toepassing:

Door het keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar in staat om aanvullend op bijvoorbeeld een bedrijfsformule of een winkelconcept online marketingactiviteiten te initiëren, uit te voeren en te onderhouden voor het opzetten en drijven van een webwinkel.

Bron: SBB website

Veel lesmethodes vergeten de BBL-student mee te nemen bij het maken van de methode. Dat is jammer, wij vinden dat eigenlijk niet acceptabel en wel op de volgende redenen:

  • Er zijn in Nederland ruim 100.000 BBL’ers,
  • Een BBL’er brengt 80% van de onderwijstijd door binnen een bedrijf,
  • Een BBL’er is een volwaardig medewerker van een bedrijf.

Kunt u zich voorstellen hoeveel meerwaarde een BBL-student heeft voor het bedrijf waar hij/zij werkt als hij of zij geschoold is in online marketing en het toepassen van e-commerce? Onder andere de detailhandel is een branche waar het personeelsverloop erg hoog is. Een BBL-student die het keuzedeel online marketing en het toepassen van e-commerce heeft gevolgd en met een voldoende heeft afgerond heeft in deze digitale wereld toch een voorsprong op de rest en misschien wel een hogere baangarantie?

e-commerce voor bbl

In bovenstaande overzicht (bron: https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers) ziet u dat er landelijk niet minder dan 100.000 studenten een BBL-opleiding volgen. Voor Handel kunnen we een ruwe schatting maken. Volgens mbo raad zijn er circa 46.000 handelsstudenten en komt dat neer op 9,4% van het aantal mbo-studenten. Bovenstaande grafiek geeft aan dat er 481.896 studenten aan het mbo studeren. 20% Van de studenten volgt een BBL-opleiding. Dus dan hebben we het over 20% van 46.000 studenten en dat is naar schatting 9.200 BBL-studenten die wellicht behoefte hebben aan e-commerce voor BBL en door ontwikkelaars van lesmethodes over het hoofd worden gezien. Heeft uw BBL opleiding wel andere boeken op de lijst dan de BOL opleiding? Meestal zijn de boeken hetzelfde..

Webseller E-commerce voor BBL

Team Webseller heeft de lesmethode (ook) afgestemd op de BBL-student. De student heeft toegang tot de ELO app en ontvangt zelfs een werkschema voor het hele jaar! In de les kan de student vragen stellen aan de docent. De docent vergeten we ook niet. In tegenstelling tot Webseller E-commerce voor BOL-opleidingen, waar de docent per les een PowerPoint ter beschikking heeft, hebben we bij BBL gekozen voor PowerPoints per hoofdstuk.

“Meneer, kunt u hoofdstuk 3 over cryptocurrencies uitleggen?”,  de docent logt in op het docentenportaal, downloadt en opent de PowerPoint van dit hoofdstuk om de student uitleg te geven.

Werkschema voorbeeld – BBL leerjaar 1

Bij de BOL-opleiding hebben we e-commerce gesplitst over 2 leerjaren. Op deze manier dekken we niet alleen de noodzakelijke werkprocessen af zoals die door S-BB zijn opgesteld, ook bieden we de studenten een stukje extra verdieping en verbreding op het gebied van online marketing en het toepassen van e-commerce en het keuzedeel. ‘Keuzedeel’ vinden we een vreemde benaming voor kennis welke van wezenlijk belang is voor werknemers in handel, ondernemen en logistiek. Een vast onderdeel op het lesrooster zou beter zijn dan een ‘keuzedeel’..

error: Let op: De teksten zijn beveiligd !!