Webseller | Online Marketing en E-commerce

Onze lesmethode kenmerkt zich doordat het aansluit bij de beleefwereld van de mbo-student. Wat onze methode uniek maakt zijn de volgende kenmerken:

 1. Volledig online,
 2. Uitgebreide Elektronische Leeromgeving (ELO),
 3. De ELO is geschikt voor alle schermgroottes,
 4. Geschikt voor niveau 3, niveau 4, 1- of 2-jarige leerlijnen, zelfstudie of BBL!
 5. Geschikt voor verschillende opleidingen,
 6. Inclusief gamification,
 7. Blended learning,
 8. Flipping the classroom,
 9. Compleet met downloadbare begrippenlijsten, inleveropdrachten online goedkeuren door docent, PowerPoints en lesplanformulieren, etc.
webseller iphone

Onze lesmethode is volledig online

Met Webseller willen we aansluiten bij de beleefwereld van onze doelgroep: de mbo-student. Studenten leven in een wereld welke online is. Onze methode is online. Studenten hebben toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO) van Webseller en vinden hier de onderwerpen per hoofdstuk, de opdrachten en aanvullende informatie in de vorm van links naar andere websites en filmpjes van Youtube.

Hebt u last van de mobiele telefoon in de les? Door niet langer het belangrijke apparaat te verbieden maar juist te omarmen en te gebruiken in de les zal de rust terug keren.

De Elektronische Leeromgeving

De elektronische leeromgeving, eigenlijk aanwezig in iedere onderwijsinstelling, is het centrale punt van onze lesmethode online marketing en e-commerce. In de ELO vindt de student alle hoofdstukken die in het leerjaar of op de opleiding worden aangeboden. We hebben gekozen voor een ELO en niet voor een papieren lesboek om verschillende redenen:

 • Snel en gemakkelijk actueel te houden – een boek is statisch en kan alleen per leerjaar worden vernieuwd (uitgever),
 • Snel en gemakkelijk uitwerkingen van opdrachten uploaden (student),
 • Snel en gemakkelijk uitwerkingen van opdrachten controleren en beoordelen (docenten).
webseller ELO

Voordelen, nadelen en meer wordt beschreven in het blogartikel over de Webseller ELO.

Is de lesmethode geschikt voor onze studenten?

De methode is geschreven voor studenten van verschillende opleidingen. Het is geschikt voor opleidingen die uiteenlopend zijn opgebouwd. Bijna geen 2 ROC’s hebben de opleiding op dezelfde manier ingekleed. Enkele voorbeelden:

 • Niveau 3 – een niveau 3 opleiding wordt in het algemeen aangeboden als een 1,5 jarige opleiding.
 • Niveau 4 – een niveau 4 opleiding wordt in het algemeen aangeboden als een 1,5 jarige opleiding, zoals een niveau 3 opleiding.
 • BBL – onze lesmethode is ook geschikt voor BBL. Studenten kunnen zelfstandig en ongehinderd door het materiaal. Inleveropdrachten moeten door de docent wel handmatig worden beoordeeld. Voor de docent is er per hoofdstuk een PowerPoint beschikbaar. 

Webseller | Online Marketing en E-commerce is een blended learning lesmethode welke via onze ELO te benaderen is. Het sluit naadloos aan bij de digitale beleefwereld van uw studenten.

Webseller E-commerce en Online Marketing is voor de volgende opleidingsduren geschikt:

 • 1 Jaar
 • 1,5 Jaar
 • 2 Jaren

We hebben hier een apart artikel over geschreven:
 Voor wie is de lesmethode geschikt?

Webseller bestaat in verschillende smaken..

Klassikaal

Webseller E-commerce voor MBO klassikaal inzetten kan heel handig met het 2-jarige lesprogramma. In het eerste lesjaar leert de student alle ins en outs welke bij e-commerce komt kijken.

Tijdens de lessen biedt de docent de verdieping met behulp van voorbeelden uit de praktijk. De docent maakt bij deze methode het verschil door zijn of haar eigen kennis van de materie.

Deze versie van de Webseller-lesmethode gaat dus voorbij aan het keuzedeel door veel meer extra te bieden. Vanzelfsprekend dekt het wel de eisen van het keuzedeel en kan het ook als zodanig worden afgetoetst wanneer u dat wenst.

BBL/Zelfstandig/Keuzedeel

U kunt er ook voor kiezen om de student zelfstandig met het lesmateriaal aan het werk te laten gaan waar u een meer begeleidende rol inneemt ten opzichte van de klassikale variant E-commerce voor MBO

Doordat de lesmethode niet in hoofdstukken is opgedeeld maar in modules kan de student sneller succes ervaren en gemotiveerder zijn bij het maken van de opdrachten e.d. Iedere module wordt afgerond met een moduletoets. 

Ook bij deze variant is er eerst een voorbereidend deel alvorens er aan de examenopdrachten gewerkt moet worden. Deze methode is uitermate geschikt voor BBL-studenten!

Voor welke opleidingen is de methode geschikt?

Onze lesmethodes zijn voor een zeer veel opleidingen geschikt. Hieronder ziet u een lijst opleidingen welke vanuit SBB zijn goedgekeurd voor het aanbieden van het keuzedeel op zich. De lijst kan nog langer. Graag verwijzen we u nog naar het artiklen ‘Voor wie is onze lesmethode geschikt?‘ voor de volledige lijst.

Blended learning methode

In onderwijskringen geloven velen dat blended learning hét antwoord is op de uitdagingen in het onderwijs van vandaag de dag. Maar wat is blended learning?

Het kan gedefinieerd worden als een mengvorm van face-to-face onderwijs en online leren (eLearning). Leerlingen kunnen zelf kiezen waar ze willen leren (op school, thuis of ergens anders) en wanneer ze willen leren (onder schooltijd, ’s avonds of in het weekend). Bron: http://www.itslearning.nl/blended-learning

Webseller is een blended learning lesmethode. Door het gebruik van de ELO op een mobiel apparaat kan de student écht op iedere plaats de lesstof tot zich nemen alvorens de les wordt betreed.

Flipping The Classroom

Bij flipping the classroom draait het om de ‘Omgedraaide Klas’. Bij Flipping the Classroom wordt de klassikale instructie wordt omgewisseld met het individuele huiswerk. De klassikale instructie wordt online aangeboden (Elektronische leeromgeving) en de leerling verdiept zich thuis in de lesstof voor deze naar school komt.

Het ‘huiswerk’ wordt gezamenlijk in de klas gemaakt. Hierdoor wordt de lestijd efficiënter gebruikt. De student kan vragen stellen aan de docent, er kan worden samengewerkt (samenwerkend leren) en bespreken kan ook klassikaal.

Op deze wijze heeft de student 3 contactmomenten met de stof:

 • Bij de voorbereiding op de les: doornemen van de stof,
 • Tijdens de les: uitvoeren van opdracht, samenwerking met anderen,
 • Bij het bespreken van de opdracht (klassikaal).

Gamification

Vanuit onze visie op eduatief materiaal in de vorm van een complete lesmethode hebben we gamification toegevoegd aan de Webseller lesmethoden. Wanneer studenten actief zijn kunnen ze XP’s verdienen welke resulteren in het behalen van een Level en het verdienen van Medailles, Badges en/of Awards. We hebben een aparte pagina geschreven over de gamification van onze methode:

webseller laptop mockup 3 (Klein)

Demo Account

U wilt het beste voor uw studenten en u gaat niet over één nacht ijs. Da’s logisch!

Daarom hebben wij op onze ELO een testomgeving gecreëerd. Wilt u de DEMO proberen? Klikt u dan op de groene knop. Op de nieuwe pagina vult u het formulier in, alleen uw naam en school-emailadres zijn nodig, en we sturen u de inloggegevens.

Waarom is Webseller de 'meest complete lesmethode'?

Wij, docenten, hebben het al druk genoeg met alle administratieve handelingen buiten de lessen om, met vergaderen en met het begeleiden van de individuele leerling. Exalo Media, schrijver en uitgever van Webseller | Online Marketing en E-commerce voor het mbo, wil graag dat docenten die haar lesmethode gebruiken ontzorgd worden.

Onze lesmethode wordt compleet aangeboden met een (mogelijke) lesplanning voor een heel schooljaar. Lesplanformulieren, zodat u als docent begrijpt hoe wij de lesstof hebben bedoeld bij het schrijven ervan. PowerPoints, want u wilt ook een aangeklede les om de aandacht van de student te trekken en vast te houden. Inleveropdrachten uploaden naar de ELO zodat u snel en overzichtelijk een opdracht kunt goedkeuren of juist afkeuren. 90% Van de hoofdstukken heeft een downloadbare begrippenlijst (DOCX) welke door de student kan worden ingevuld. Ieder examen is verschillend van een andere (spieken heeft geen zin!).