IHKS Online Marketing en E-commerce wordt op het moment van schrijven nog als keuzedeel aangeboden op verschillende handelsopleidingen. Bij Exalo Media denken wij dat het een kwestie van tijd is voordat het als een beroepsgericht vak wordt toegevoegd aan het kwalificatiedossier. Met de Webseller Lesmethode voor online marketing en e-commerce zijn uw studenten goed voorbereid op het werkveld.

Onze lesmethode voldoet aan de richtlijnen van IHKS

De beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen aan de actuele vereisten op het gebied van actuele marktontwikkelingen binnen online marketingactiviteiten. Kennis op dit gebied vergroot de kans op het vinden van werk.

ihks online marketing en e-commerce keuzedeel lesmethode
Keuzedelen zijn bedoeld voor verbreding en verdieping. Bron afbeelding: mbo-stc.nl/

Wat zijn de richtlijnen van IHKS dan?

Vanuit de diverse werkgroepen binnen IHKS (Invoering Herziening Kwalificatie Structuur) zijn de volgende werkprocessen en het gewenste gedrag tot stand gekomen:

  • Geeft een online marketingmix vorm en richt een webshop in,
  • Geeft instrumenten van een online marketingmix vorm,
  • Richt een webshop in.

Binnen deze twee werkprocessen vinden we verschillende onderdelen terug. Deze onderdelen worden in onze lesmethode behandeld, verspreid over verschillende hoofdstukken. De verdeling vindt u hieronder. De verdeling kan aan verandering onderhevig zijn en de lijst is dan ook onder voorbehoud. Voor de meest actuele lijst van hoofstukken met de onderdelen kunt u een email sturen aan info@webseller.be. Gebruikt u hiervoor uw zakelijke (school)mailadres. Onderstaand ziet u een overzicht dat geldt voor een 3-jarige e-commerce leerlijn.

Competentie Periode Hoofdstuk
Bezit kennis van: SEO 1 5
SEA 1 5
E-commerce 1 2
Sociale media 3 6
Affiliate marketing 7 14
Dropshipping 1 2
Content marketing 11 23
Inbound marketing 12 26
Web analytics 6 12
Content Management Systeem 9 21
Bezit kennis van: Online marketingstrategiën 7, 10 14, 22
Online marketingmix 7 14
Marketingmodellen (zoals AIDA, MBTI) 11 25
Werking van zoekmachines 5 9
Beïnvloeden van zoekmachines 5 9
Online bestelprocessen 1 3
Online betaalsystemen 1 3
Online betaalvormen 1 3
Logistieke stroom van goederen 1, 6 4, 6
Online beveiliging 8 17
Consumentenrecht 8 17
Wettelijke eisen aan websites en -shops 9 21.9
Kan: SEO uitoefenen 4 26
E-mail marketing toepassen 11 24, 25
Een CMS beoordelen en uitzoeken om een shop te maken 9 21
Kan de reden voor het hebben van een webshop uitleggen 9 21
Maakt de inrichting van een webshop concreet 9 21
Kan planmatig een webshop maken 9 21
Een huisstijl voor de webshop maken, passend bij de huisstijl 9 21
Let op aansluiting met de doelgroep bij het inrichten van de webshop 9 21
Controleert de webshop op functionaliteiten 9 21
Plant het online gaan van de webshop realistisch 9 21

Bovenstaande schema is een overzicht van de competenties die de studenten moet kennen en kunnen. De Webseller lesmethode voor mbo houdt meer in dan dat. Aan de periodenummers in het schema kunt u zien dat onze lesmethode maximaal 3 schooljaren beslaat. In dit lesplan hebben we periode 9 (eerste periode schooljaar 3) gebombardeerd tot periode waarin de webshop wordt gemaakt. Een deel van de lesstof uit de lesmethode wordt gedurende de volgende periodes herhaald en de webshop wordt zo stap voor stap gemaakt.

In de beschrijving van IHKS zou dit in een niveau 3 opleiding ook moeten kunnen worden toegepast. Omdat wij onze lesmethode modulair aan uw studenten kunnen aanbieden zouden we in periode 5 en 6 in het anderhalfjarig curriculum kunnen plaatsen. In een kortere periode lijkt het ons niet zinvol. Maar, daarom hebben we de lesmethode modulair gemaakt. U kunt uit een lijst met hoofdstukken een curriculum samenstellen waarbij u rekening houdt met de duur en inkleding van de opleiding.

Wilt u een overzicht ontvangen van de hoofdstukken? U kunt ons een email sturen (info@webseller.be) met een verzoek, of gebruik maken van het vrij te proberen testdocent-account. Hiervoor kunt u inloggegevens opvragen via info@webseller.be. Hebt u een vraag over Online Marketing en het toepassen van E-commerce i.c.m. IHSK, mailt u ons dan?

Jammer, deze actie is niet toegestaan.